สะเทือนใจอย่างแรง!!! เปิดภาพสุดท้ายของกษัตริย์ลิงกอลิล่าในประเทศคองโก

ในโลกเรานี้มีสัตว์มากมายหลายชนิด และก็มีสัตว์หลายชนิดที่สูญพันธุ์ไปแล้ว ส่วนสาเหตุนั้นก็มาจากทั้งสาเหตุทางธรรมชาติและการถูกรุกรานจากมนุษย์

เช่นเดียวกับลิงกอริล่า กอริลลา มันเป็นสัตว์จำพวกเป็นเอป(ลิงไม่มีหาง) ที่อยู่ในเผ่า Gorillini และสกุล Gorilla ในวงศ์ Hominidae นับเป็นวานรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ยังดำรงเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบัน

ศพกอริล่าถูกฆ่าโดยชนพื้นเมืองในปี 1925

ลิงกอริล่าถูกจับใน Belgian Congo ราวปี 1960

advertisement

กัปตันอังกฤษ A. Gatti และคนป่าสองคนได้จับกอริล่าหนัก 226 กิโลกรัม มัดห้อยไว้กับเสา หลังยิงได้ในป่า Tchibinda สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ประมาณปี 1930

กลุ่มนักอนุรักษ์และชาวบ้านกำลังเคลื่อนย้ายศพกอริล่าที่ถูกฆ่าในฆ่าตายในอุทยานแห่งชาติวิรุงกา คองโกตะวันออก 2007

กลุ่มชนพื้นเมืองในแอฟริกากำลังนั่งดูศพกอริล่าที่ถูกยิงตายในช่วงเดือนมกราคม ปี 1932

advertisement

กอริล่าถูกเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในกรุงลอนดอน 1968

Credit : catdumb.com

advertisement
แบ่งปัน